Każdą książkę można zarezerwować telefonicznie pod numerem: 14 641-41-02
(telefon czynny w godzinach pracy Biblioteki).

Wybierz indeks:

Dokumentów: 13934Program MAKWWW, wersja 1.44 z dnia 21.03.2011 (LINUX)
Program opracowany przez:Właściciel programu:
Biblioteka Narodowa Gminna Biblioteka Publiczna w Radgoszczy
Zakład Technologii Informatycznych 33-207 RADGOSZCZ, ul. W. Witosa 24
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa