„Moja Ojczyzna” gminne recytacje.
piątek, 12.11.2021

Biblioteka Publiczna w Radgoszczy zorganizowała Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Niepodległościowej Moja Ojczyzna. Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych klas I- VIII z terenu gminy Radgoszcz. Zmagania konkursowe oceniała komisja w składzie: Wolak Elżbieta, Frąc Krystyna, Kmieć Wiesława, Jurczyk Edyta (GBP Mędrzechów). Jury oceniało występy uczestników według następujących kryteriów: dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie, zgodność tematyki utworu z charakterem konkursu, kulturę słowa, oryginalność interpretacji i ogólny wyraz artystyczny.

Konkurs został przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych.

Klasy I-III :

I miejsce Julian Burek z Radgoszczy, II miejsce ex aequo Justyna Skrzyniarz z Luszowic i Milena Wąż z Radgoszczy, III miejsce ex aequo Cudak Martyna z Zarzecz Dużego i Milena Zawiłowicz z Radgoszczy.

Wyróżnieni: Laura Węc i Milena Loraj z Radgoszczy i Wojciech Kędzior z Zarzecza Dużego

Klasy IV- VI:

I miejsce Tobiasz Machnik z Radgoszczy, II miejsce Wiktoria Węgiel z Zarzecza Dużego,   III miejsce ex aequo Weronika Bielat i Julia Warias z Radgoszczy

Klasy VII- VIII:

I miejsce  Oliwia Machnik, II miejsce Jagoda Kułaga (obie z Radgoszczy),  III miejsce ex aequo Julia Dudek z Radgoszczy i Magdalena Dynak z Zarzecza Dużego.  Wyróżnienie otrzymał Wiktor Majka z Radgoszczy.

Dla wszystkich biorących udział w konkursie został przygotowany poczęstunek przygotowany przez Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Radgoszczy. Stowarzyszenie ufundowało także drobne nagrody dla wszystkich recytatorów. Laureaci i wyróżnieni otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy ufundowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Radgoszczy.

 „Moja Ojczyzna” gminne recytacje. „Moja Ojczyzna” gminne recytacje. „Moja Ojczyzna” gminne recytacje. „Moja Ojczyzna” gminne recytacje. „Moja Ojczyzna” gminne recytacje. „Moja Ojczyzna” gminne recytacje. „Moja Ojczyzna” gminne recytacje. „Moja Ojczyzna” gminne recytacje. „Moja Ojczyzna” gminne recytacje. „Moja Ojczyzna” gminne recytacje. „Moja Ojczyzna” gminne recytacje. „Moja Ojczyzna” gminne recytacje. „Moja Ojczyzna” gminne recytacje. „Moja Ojczyzna” gminne recytacje. „Moja Ojczyzna” gminne recytacje. „Moja Ojczyzna” gminne recytacje. „Moja Ojczyzna” gminne recytacje. „Moja Ojczyzna” gminne recytacje. „Moja Ojczyzna” gminne recytacje. „Moja Ojczyzna” gminne recytacje. „Moja Ojczyzna” gminne recytacje. „Moja Ojczyzna” gminne recytacje. „Moja Ojczyzna” gminne recytacje. „Moja Ojczyzna” gminne recytacje. „Moja Ojczyzna” gminne recytacje. „Moja Ojczyzna” gminne recytacje. „Moja Ojczyzna” gminne recytacje. „Moja Ojczyzna” gminne recytacje. „Moja Ojczyzna” gminne recytacje. „Moja Ojczyzna” gminne recytacje. „Moja Ojczyzna” gminne recytacje. „Moja Ojczyzna” gminne recytacje. „Moja Ojczyzna” gminne recytacje. „Moja Ojczyzna” gminne recytacje. „Moja Ojczyzna” gminne recytacje.