Narodowe Czytanie 2021
piątek, 15.10.2021

Kolejny raz radgoska biblioteka publiczna wspólnie z biblioteką szkolną włączyły się do ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie.  To już jubileuszowa, dziesiąta odsłona tej akcji, podczas której czytaliśmy „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. To utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną. Pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni epok było różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji. Radgoską interpretację sztuki G. Zapolskiej w wykonaniu nauczycieli i uczniów możemy usłyszeć i zobaczyć na: https://www.youtube.com/watch?v=fmeuOMw0xfk

Narodowe Czytanie 2021Narodowe Czytanie 2021Narodowe Czytanie 2021Narodowe Czytanie 2021Narodowe Czytanie 2021Narodowe Czytanie 2021Narodowe Czytanie 2021