„Nowocześni bibliotekarze: kompetentni – otwarci – kreatywni”.
czwartek, 28.10.2021

Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnie otrzymała dofinansowanie z Programu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  „Partnerstwo dla książki”, którego operatorem jest Instytut Książki na realizację zadania pn. „Nowocześni bibliotekarze: kompetentni – otwarci – kreatywni”.

W ramach zadania GBP w Oleśnie zorganizowała 10 profesjonalnych szkoleń dla pracowników bibliotek z powiatu dąbrowskiego. Ich tematyka obejmowała: ochronę wizerunku, dydaktykę prowadzenia zajęć, wykorzystanie newslettera, programowanie, gamifikację i metodologię pracy z różnymi grupami użytkowników.

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.