Plan działania na rzecz poprawy dostępności
wtorek, 30.03.2021
Plan działania na rzecz poprawy dostępności
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Radgoszczy. Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r., poz. 1696 z późn. zm.), ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 
https://bip.malopolska.pl/gbpwradgoszczy,a,1910941,plan-dzialania-na-rzecz-poprawy-zapewnienia-dostepnosci-osobom-ze-szczegolnymi-potrzebami.html