Kontakt
sobota, 01.01.2011

Kontakt

Gminna Biblioteka Publiczna w Radgoszczy
ul. W. Witosa 24

33 – 207 Radgoszcz
woj. małopolskie 

tel.  (014) 641-41-02

 e-mail: gbp-radgoszcz1@wp.pl

Kierownik   –  mgr Alicja Błocho