Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.
poniedziałek, 28.12.2020

W roku 2020 GBP w Radgoszczy podobnie jak w latach poprzednich otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Dofinansowanie to wynosiło 4 390 zł. Za pozyskane środki biblioteka zakupiła nowości wydawnicze dla dzieci, młodzieży i dorosłych czytelników. Księgozbiór wzbogacono także o literaturę popularnonaukową, beletrystykę i audiobooki.

Zadanie zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.