„Zamknięte drzwi” w DKK
piątek, 15.10.2021

Na październikowym spotkaniu DKK rozmawiałyśmy o książce Magdy Szabo „Zamknięte drzwi”. To pozycja napisana mistrzowską prozą z wciągającą fabułą, inspirowana wątkami autobiograficznymi. Ma tu miejsce zderzenie dwóch charakterów: pełnej energii ekstrawertycznej pisarki i wyważonej, konsekwentnej, opanowanej „gosposi”. Autorka pisząc niewiele buduje prawdziwe napięcie; opisuje historię kobiet, ich nietuzinkowej relacji, odpowiedzialności za podejmowane decyzje, siły uczuć i niedopowiedzeń.
To książka o człowieczeństwie i jego różnorodności, zaufaniu, budowaniu więzi, pokładaniu nadziei w drugiej osobie. Pisarka zawarła w niej tematy odpowiedzialności za drugiego człowieka, niesienia pomocy. To opowieść o samotności, ludzkich słabościach, ale też oddaniu i szczerości, przyjaźni i jej obliczach, a także i miłości i jej odcieniach. To poruszająca historia, nieoczywista, skłaniająca do zadumy i przemyśleń.